عوامل موثر بر قیمت نقاشی ساختمان

-تجربه و تخصص تیم هرچقدر تخصص فرد مجری بالاتر باشد بدلیل کیفیت بالا و ظرافت کار، همچنین رعایت تمامی استاندارد ها قیمت نقاشی ساختمان هم بالاتر خواهد بود. – نوع و کیفیت رنگ هر رنگ دارای قیمت متفاوتی است برای مثال قیمت رنگ پلاستیک با رنگ روغن متفاوت است. – متراژ دلیل بعدی که میتواند […]